ارسال شده توسط شیوا جلوه در دسته بندی سبک زندگی 921 روز پیش 559
صبح زود بیدار شدن معمولا یکی از کارهای سختی است که هر روز اتفاق می افتد٬ تجربه داشتن چندین آلارم با فاصله ۵ دقیقه از هم و اسنوز کردن های متوالی برای همه ما تجربه آشنایی است. معمولا سعی می کنیم تا آخرین لحظه بخوابیم و نهایتا هم با احساس کوفگی بیدار می شویم. و همان احساس را به کل روزمان منتقل می کنیم دانشجو باشیم یا کارمند فرقی نمی کند روزهای تکراری و کسل کننده ای را می گذرانیم