یک توصیه ساده بهره وری به سبک وارن بافت

کسب و کار

ارسال شده توسط حمیدرضا خوشوقتی در دسته بندی کسب و کار 1575 روز پیش 471

همه ی ما هر روز با این انتخاب از خواب بیدار می شویم: امروز چه کار کنم؟ همین سؤال ساده می تواند در انتهای روز باعث دستیابی به یک دستاورد ارزنده و یا مایه ی شرمساری شما باشد. اگر جستجوی ساده ای انجام دهید با مقالات بی شماری مواجه خواهید شد که یک یا چند مورد از مواردی را که در ادامه خواهید شنید را به شما توصیه می کنند.