یک ترفند مؤثر شبکه سازی برای درونگرا ها

کسب و کار

ارسال شده توسط یاشار ابراهیمی در دسته بندی کسب و کار 1443 روز پیش 706
تحقیقات نشان می دهند تا ۸۰ درصد از موقعیت های شغلی خالی از طریق نوعی شبکه سازی پر می شوند. همینجا متوقف شوید و یک بار دیگر خوب به این آمار فکر کنید: ۸ نفر از هر ۱۰ نفر شغل خود را از طریق شبکه سازی (و نه رزومه فرستادن) پیدا می کنند.