یک ترفند ساده از وارن بافت که همین امروز زندگی شما را تغییر خواهد داد

کسب و کار

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی کسب و کار 1016 روز پیش 1579
وارن بافت می‌گوید: هر روز صبح که بیدار می‌شویم، آدم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، کسانی که برنامه‌ریزی دقیقی برای اهدافشان دارند و مطابق با آن هر روز به خواسته‌هایشان نزدیکتر می‌شوند و سری دوم کسانی که هدفی برای زندگی ندارند و هر روز بی هدف کارهای تکراری می‌کنند. با سبکتو همراه باشید