گمانه بیست و یکم؛ اعتیاد به پورن

علم

ارسال شده توسط پادکست گمانه در دسته بندی علم 1163 روز پیش 19107
در این قسمت برنامه به سراغ مطالب زیر خواهیم رفت:
• چرا خانم‌ها عاشق خرید کردن هستند و مردان از آن متنفرند؟
• آیا ما هر مزه را در قسمت خاصی از زبان درک می‌کنیم؟
• چه میزان و درصدی از مواد غذایی را دور می‌ریزیم؟ راه حل چیست؟
• اعتیاد به پورنوگرافی چیست و چگونه قابل تشخصیص است؟
• کلیشه‌های رایج در کارتون‌ها و انیمیشن‌ها چیست؟