گفتگو با محسن صفایی فراهانی در قسمت چهاردهم اکوچت

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 438 روز پیش 890
دولت یازدهم در شرایطی مستقر شد که  اقتصاد ایران گرفتار تورم ۳۵ درصدی، رشد منفی و  تحت فشار سنگین تحریم بود. اما دولت اول روحانی برجام را به ثمر رساند، تحریم ها لغو شد و تورم نیز کاهش پیدا کرد اما به محض پیروزی روحانی در دوم انتخابات و در مدت کمتر از یک سال شرایط به کلی دگرگون شد. اعتراضات دی ماه۹۶، جهش قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و افزایش تورم دولت را در گوشه رینگ سیاست قرار داد. براستی چه شد و چرا شرایط به این سرعت تغییر پیدا کرد؟ در این قسمت، محسن صفایی فراهانی در گفتگو با هوشیار رستمی به بررسی اقتصاد سیاسی دولت روحانی پرداخته است.