گفتگو با علیرضا عبدالله زاده در قسمت یازدهم برنامه اکوچت

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 572 روز پیش 394
چهار دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و دولت های مستقر تاکنون نتوانسته اند اقتصاد ایران را در ریل رونق و ثبات اقتصادی پیش ببرند. در تمامی این دولت ها اقتصاددانان حضوری پررنگ داشتند اما چرا تغییرات جدی صورت نگرفته است؟ چرا اقتصاددانان همواره نسبت به امتناع سیاست مداران از توصیه ها و مشاوره های آنان شکوه می کنند؟ در این گفتگو علیرضا عبدالله زاده دانش آموخته دانشگاه هاروارد به این سوالات پاسخ می دهد.