گفتگو با سید مجمود علیزاده طباطبایی در قسمت سوم برنامه اکوچت

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 7 روز پیش 156
سید محمود علیزاده طباطبایی سال ۱۳۴۹ وارد نیروی هوایی ارتش شد. در دوران جنگ به سازمان برنامه منتقل شد و مسئولیت بودجه نظامی را به عهده داشت و عضو هیئت خرید تسلیحاتی بود. دکتر علیزاده در این گفتگو مشکلات ساختاری قانون خدمت نظام وظیفه را شرح میدهد و به معرفی راه حل های جایگزین می پردازد.