کره‌ ماه در ایجاد زلزله‌ های مهیب زمین تاثیر دارد

علم

ارسال شده توسط نیوشا ناظمی در دسته بندی علم 608 روز پیش 499