کدام صندلی هواپیما بیشترین میزان ایمنی را در زمان بروز سوانح هوایی دارد

علم

ارسال شده توسط میثم ساور در دسته بندی علم 1353 روز پیش 468