کتابخوار-قسمت14-اوضاع خیلی خرابست

جامعه

ارسال شده توسط radiummyradio در دسته بندی جامعه 86 روز پیش 103

در این اپیزود از کتاب اوضاع خیلی خرابست نوشته ی مارک منسون گفتیم . کتابی درباره امید .

نویسنده در این کتاب ب اضطرابهای مبهم زندگی مدرن پرداخته و ب این سوال حواب داده که چرا با وجود اینکه در دنیای امروز افراد پولدارتر و ازادتر و ثروتمندتر هستن اما باز هم جهان تاسف اورتر بنظر میرسد