ارسال شده توسط stringcast در دسته بندی سبک زندگی 700 روز پیش 3913
نویسنده:‌سوزان کین
خلاصه: شاهین جوادی نژاد
روایت: حوریه رحیمی

حداقل یک سوم افرادی که ما می‌شناسیم درونگرا هستند. آن‌ها کسانی هستند که گوش دادن را به حرف زدن ترجیح می‌دهند. افرادی که خلق می‌کنند ولی از تبلیغ و مطرح کردن خود خودداری می‌کنند. آن‌هایی که کار انفرادی را به کار گروهی ترجیح می‌دهند. آنها روزا پارک،‌ شوپن، استیو وازنیاک و بیل گیتس‌های دنیای ما هستند. افرادی که بسیاری از اختراعات، نوآوری ها و تغییرات مدیون آن‌ها می‌باشد.

در کتاب سکوت، سوزان کین معتقد است که ما به شکل قابل توجهی نسبت به درونگراها بی‌توجهی می‌کنیم و در این فرایند چیزهای زیادی را از دست می‌دهیم. او به بررسی رشد استاندارد برونگرایی در قرن بیست می‌پردازد و بیان می‌کند که این استاندارد چقدر دنیای ما را تحت تاثیر قرار داده است. در این فرایند او به معرفی شخصیت های تاثیرگذار و درونگرای دنیای امروزی می‌پردازد و سعی می‌کند رمز موفقیت آن‌ها را که باعث موفقیتشان در دنیای برونگرای امروزی شده است، کشف کند. 

کتاب سکوت یک پروژه تحقیقاتی گسترده و پر از داستان های شگفت انگیز از انسان‌های حقیقی می‌باشد که با درونگرایی خود کنار آمده‌اند و توانایی این را دارند که نگاه شما و حتی خود درون‌گراها  را به درونگرایی تغییر بدهد.