چگونه یک مربی (منتور) خوب پیدا کنیم

کسب و کار

ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی کسب و کار 1496 روز پیش 349
هدایت یک حرفه و شناخت مسیر پیش رو کاری دلهره آور است بویژه اگر در این راه تنها باشید. مهم نیست چقدر مستقل باشید، با کمی کمک، سریعتر به جایی که می‌خواهید می‌رسید، و این کمک می‌تواند در قالب یک مربی (منتور) جلوه کند. اما کارکنان شرکت تنها افرادی نیستند که نیاز به منتور دارند. کارآفرینان نیز می‌توانند از بینش منابع قابل اعتماد بهره ببرند.