چگونه می توان در عمل نوآوری داشت

جامعه

ارسال شده توسط عباس دارایی در دسته بندی جامعه 1297 روز پیش 5566

نوآوری دیگر منحصر به از ما بهتران نیست، بلکه یک ضرورت فراگیر است. نوآوری، یا ابداع چیزهای تازه، بازبینی چیزهای قدیمی و ایجاد انقلابی کلی در برخی الگوها، باعث خیزش عظیم برندهای غول آسا شد و بعد ها دور تازه ای از رقابت را میان شرکت هایی را به راه انداخت که از پشتوانه ی چندانی برخوردار نبودند و می توانستند با چابکی بیشتری دست به عمل بزنند.