ارسال شده توسط دلناز سیدزاده در دسته بندی کسب و کار 994 روز پیش 1148

در سال جاری در چند قرارداد نتوانستید به نتیجه ی دلخواه برسید؟ به چه دلایلی؟ آیا یکی از دلایل، عدم توانایی متقاعد کردن یکی از طرف های قرارداد نبوده است؟Sean Kelly کارآفرین و مدیر عامل شرکت توزیع مواد غذایی سالم می گوید:«همیشه مواردی را به چشم دیده ام که یکی از طرف های قرارداد توانایی متقاعد کردن دیگری را ندارد و نمی تواند مزایای قراردای که می خواهد با او ببندد را به او نشان دهد.»

مذاکره کردن یک مهارت است و برای ماهر شدن در آن باید آموزش دید و تمرین کرد. در ادامه ده نکته ی کارآمد در یک مذاکره را به نقل از Sean Kelly بشنوید