چگونه در کسب و کار خود از نیروی فریلنسر بهره بگیریم؟

کسب و کار

ارسال شده توسط فاطمه کمالی در دسته بندی کسب و کار 1154 روز پیش 610

استخدام نیروی فریلنسر به شما اجازه می دهد چابکی خود را هنگام رشد چند برابری حفظ کنید. این فرصتی برای افزودن نیروهای با مهارت بدون تحمیل هزینه های سنگین حقوق و مزایای کامل به تیم شماست. اما برخی کسب و کارها در به کارگیری نیروهای فریلنسر در عملیات های روزانه و فرهنگ شرکت خود موفقیتی حاصل نمی کنند. این امر به عملکرد ضعیف و هدررفت منابع مالی منجر می شود و خود فریلنسر ها را نیز در موقعیت بدی قرار می دهد. از طرف دیگر در برخی از شرکت ها استخدام نیروی فریلنسر به شدت بازده مثبتی دارد. بخشی از این بازده مثبت به استخدام انجام شده باز می گردد و بخش دیگری از آن نیز به درس هایی که شرکت در این فرایند یاد می گیرد. در ادامه ۴ نکته ای را از نظر خواهید گذراند که برای کار کردن با نیروی کار فریلنسر باید مد نظر قرار دهید.