چگونه به مهلت های زمانی تعیین شده پایبند باشیم؟

کسب و کار

ارسال شده توسط مهرداد رجبی در دسته بندی کسب و کار 1001 روز پیش 501
حتما برای شما پیش آمده که اگرچه انگیزه ی قوی برای انجام کاری دارید، اما اتفاقاتی از قبیل حواس پرتی، اشتغال ذهنی و کاری، تأخیر یا فراموشی پیش می آید و باعث می شود نتوانید آن کار را به اتمام برسانید. برای این که بار دیگر نتیجه متفاوت با گذشته بگیرید، باید روش تنظیم مهلت های زمانی (دِدلاین) را تغییر دهید.