چگونه استرس‌های پیش از ازدواج را کنترل کنیم

روانشناسی

ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی روانشناسی 1664 روز پیش 652
در خلال دوران پیش از مراسم ازدواج انواع متفاوتی از تصمیمات، هزینه‌ها، انتظارات و نقش‌های جدید وجود دارند که می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند که این استرس‌ها چه تأثیر عظیمی بر شادکامی و ارتباطات آنها می‌گذارند. شاید یکی از دشوارترین جنبه‌های دوران پیش از مراسم ازدواج، ناهمخوانی میان استرس همراه آن از یک‌سو و انتظار فرد مبنی بر اینکه این دوران باید از شادترین برهه‌های زندگی وی باشد، از سوی دیگر است.  کمال‌گرایی دربارۀ برنامه‌های مراسم ازدواج که در میان زوج‌های جوان بسیار رایج است، می‌تواند یکی از منابع اصلی استرس باشد. اما چطور این استرسها را کنترل کنیم؟