چهل‌وششم: شروع داستان کاموس کشانی

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 453 روز پیش 1937