چهارمین شمارهٔ «مجلهٔ شنیداری سَماک» (Samaak-Ep4)

هنر

ارسال شده توسط Farshid Sadatsharifi در دسته بندی هنر 343 روز پیش 161

چهارمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوش‌رس شماست!
این شماره یک‌سره به گلِ سرسبدِ حافظهٔ شعر اکثرِ ایرانی‌ها اختصاص دارد: به حافظ و «کمترشنیده‌ها دربارهٔ او».
عنوانِ این قسمت را شعاری از جنسِ شعرش بر زبانِ «دنگ‌شو» نشان می‌دهد:
«باده خور، غم مخور و پندِ «مقلّد» منیوش...»
با گفتارهایی از:
مهران‌راد: «حافظ، خیلی دور؛ خیلی نزدیک»
احمدرضایلمه‌ها: «طبیبانه‌های حافظ»
فرشیدسادات‌شریفی: «کتاب‌هایی که حافظ می‌خوانده»
و گفتاری تازهٔ تازه با عنوانِ: «حافظِ حماسه‌ساز».
به همراه:
تاملی در پیوندِ فرمِ شعر حافظ با شیوهٔ خوانشِ آن در آواز ایرانی با سخنانی از:
وحیدتاج و امیرحسین‌مدرس و گفتار و آوایی از استادمحمدرضاشجریان.
و حسنِ‌ختامی از جنسِ
اپرای‌حافظ
فایل‌های مکمل فقط در تلگرام:
https://t.me/Samaak_AM