شصت درصد از بدن یک انسان بالغ را آب تشکیل داده. با این اوصاف طبیعیست که برای کارکرد عادی اعضای بدن، رساندن میزان شخصی از آب به بافت‌ها امری حیاتی است. با این وجود عوامل متعددی از جمله گرمای هوا یا مشکلات جسمانی می‌تواند موجب از دست رفتن آب بدن شود. در این پادکست یاد می‌گیرید از روی چه نشانه‌هایی می‌توان به کم آبی بدن پی برد