چه کسی را باید از تیم استارتاپی خود حذف کنیم

کسب و کار

ارسال شده توسط میثم ساور در دسته بندی کسب و کار 1558 روز پیش 306
یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که یک استارتاپ ممکن است مرتکب شود این است که به موقع با نیروی ناهماهنگ خود خداحافظی نکند. این موضوع به طور اخص زمانی مصداق پیدا می کند که تیم شما تنها از تعداد کمی تشکیل شده باشد؛ افرادی که سعی دارند ارتباطاتی میان خود شکل دهند که آنها را در روز های دشوار و اجتناب ناپذیری که هر شرکتی باید از آنها عبور کند یاری دهند.