چه چیز زنان را از مدیر شدن باز می دارد

کسب و کار

ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی کسب و کار 1439 روز پیش 298

با وجود آنکه زنان به اندازه مردان تمایل به ارتقای شغلی دارند، تنها ۱۷ درصد از جایگاه‌های ارشد مدیریتی را تصاحب کرده‌اند. سازمان لین این و موسسه مک‌کینزی پژوهشی انجام داده‌اند تا علت حضور کم زنان در سمت‌های مدیریتی را بررسی کنند.