چرا کار امروز را به آینده موکول می‌کنیم؟

سبک زندگی

ارسال شده توسط میترا فضائلی در دسته بندی سبک زندگی 1465 روز پیش 727
اکثریت ما فردا فکنی را تجربه کرده‌ایم و ازانجام کارهایی که دوست نداریم، سر باز زدیم. فردافکنی یا به آینده موکول کردن کارها پیامدهای منفی زیادی در زندگی دارد که در صورت ترک نکردن این عادت جدی‌تر خود را نشان خواهد داد. در ادامه با این پادکست همراه باشید.