چرا پیام‌های جنسی برای نوجوانان معضل به شمار می‌آیند؟

روانشناسی

ارسال شده توسط Ketabak Org در دسته بندی روانشناسی 61 روز پیش 192
اکنون که به‌کارگیری کودکان و نوجوانان از تلفن‌های همراه، تبلت، رسانه‌های گروهی و اپلیکیشن‌ها افزایش پیش‌رونده‌ای دارند، خطر دریافت و فرستادن محتواهای جنسی برای پدرها و مادرها، آموزگاران و مجریان قانون، نگران‌کننده شده است. فرستادن پیام‌های جنسی بیش‌تر به شکل جوک، راه‌های دیگر جلب توجه یا معاشقه‌های مجازی انجام می‌گیرد. شما در جایگاه پدر، مادر و ... باید با کودک و نوجوان خود دربارهٔ پیام‌های جنسی گفت‌وگو کنید تا خطر انجام دادن چنین کاری را دریابند، و بدانند هنگامی که برای مشارکت در آن زیر فشار هستند، چه واکنشی داشته باشند.