ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی روانشناسی 1284 روز پیش 532
شیوه‌ی تربیتی و چگونگی رفتار والدین با کودکان‌شان پیامدهای عمیق و بلندمدتی بر شخصیت روانی، عاطفی، اجتماعی و فکری آنان می‌گذارد. بی شک همه‌ی والدین می‌خواهند فرزندانی سالم، شاداب، مؤدب و دارای اعتماد به نفس تربیت کنند. برخی از خانواده‌ها نگران لوس‌شدن فرزندان خود هستند اما نمی‌دانند با به کار‌بردن چه شیوه‌ی تربیتی می‌توانند از به وجود آمدن کودکی لوس پیشگیری کنند