ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی سبک زندگی 1781 روز پیش 1397
کریج مالکین استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد طی پژوهشی به این نتیجه رسیده که در مجموع، زنان بدون آرایش برای مردان جذاب‌ترند. وی دلایل این نتیجه‌گیری را در چند بند بررسی کرده. با ناملیک همراه باشید.