چرا به مزخرفات نباید خندید؟

جامعه

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی جامعه 1604 روز پیش 801

هری فرانکفورت، استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه پرینستون، در کتاب خود، در باب مزخرف‌گویی، می‌گوید: «اکثر مردم به توانایی خود دربارۀ تشخیص چرندوپرند و اجتناب از آن اطمینان دارند.» بااین‌وجود، بیش از ۹۸درصد شرکت‌کنندگان در آزمون چرندوپرندپذیریِ ما حداقل به یک مورد چرندوپرند به‌عنوان موضوعی عمیق رأی دادند. ما آنقدرها هم که فکر می‌کنیم، در تشخیص یاوه‌گویی مهارت نداریم. اما چرندوپرند موضوع خنده‌داری نیست. ممکن است برخی مزخرفات شاعرانة در توییتر آنقدرها هم مسئله‌ساز نباشد؛ اما فقدان احترام به حقیقت که مشخصة یاوه‌گویی است، پیامدهای مهمی به دنبال دارد.