چرا برای استخدام نیروی جدید نباید حقوق قبلی وی را ملاک قرار داد؟

کسب و کار

ارسال شده توسط دلناز سیدزاده در دسته بندی کسب و کار 1417 روز پیش 423
علیرغم قوانینی که برای پرداخت حقوق برابر به زنان و مردان در آمریکا وجود دارد، بر اساس آمار زنان این کشور هنوز به ازای هر ۱ دلار درآمد مردان، تنها ۷۹ سنت درآمد دارند. این موضوع نه تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما نیز صادق است.