چرا باید ۳۰ دقیقه آغازین هر روزمان را به خودمان اختصاص دهیم؟

سبک زندگی

ارسال شده توسط شادی ویسی در دسته بندی سبک زندگی 1326 روز پیش 1303
تا به حال شده احساس کنید برخی از دوستان یا آشنایانتان به سرعت در زندگی شغلی یا کسب و کارشان پیشرفت می کنند اما شما درجا می زنید؟ اگر پاسختان مثبت است احتمالاً یک کار ساده که می تواند شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کند از قلم انداخته اید و آن این است که به خودتان اولویت نداده اید.