چرا باید به پهلوی چپ بخوابیم؟

سلامت

ارسال شده توسط مهسا شاکری در دسته بندی سلامت 1116 روز پیش 695
شاید برای افرادی که به پشت، روی شکم یا به پهلوی راست می خوابند و یا دایم از یکی از این موقعیت ها به دیگری، وضعیت خواب شان را تغییر می دهند، خبر چندان خوبی نباشد که بگوییم بهترین حالت خوابیدن به پهلوی چپ است.
بله درست است. همان طور که حدس زده اید، قرار است در مورد خواب صحبت کنیم. شاید اینکه چگونه می خوابیم به ظاهر کم اهمیت به نظر برسد اما تاثیر فراوانی بر سلامتی مان دارد.