چرا باید برای سال ۹۸ برنامه بریزید، نه ۹۷؟ قسمت اول

روانشناسی

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی روانشناسی 511 روز پیش 1387
آغاز هر سال عادت داریم برای سال جدید برنامه بریزیم، این طور نیست؟ اما بیشتر این برنامه‌ها به مرحله اجرا درنمی‌آیند یا  بلندمدت و هدف‌دار نیستند. «شروع با در نظر گرفتن پایان» به شما جهت می‌دهد و موقعیتتان را محکم‌تر می‌کند. در این میکرومقاله سبکتو این کار را یاد می‌گیریم