چرا آدم‌های فضایی نمی‌آیند؟

علم

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی علم 1450 روز پیش 1048
حدود ۶۰ سال پیش ۴ فیزیکدان امریکایی در حین قدم زدن به سمت سالن نهارخوری لابراتوار ملی و سری  لس آلاموس، به طور غیرجدی در باره بشقاب پرنده ها حرف می زدند. هیچکدام هم اعتقادی به وجود آنها نداشتند. صحبت شان به امکان سفر در کهکشانها با سرعت سریعتر از نور و امکان وجود حیات در این فضای بیکران کشیده شد.  یکی از فیزیکدان ها به نام انریکو فرمی به این تتاقض اشاره کرد که به وجود آمدن حیات اتفاق نادری در این میلیاردها کهکشان نباید باشد. پس پس بقیه کجا هستند؟