پودیوم اول| اعجاز فوتبال؛ بازسازی درام زندگی

داستان

ارسال شده توسط Podium Podcast در دسته بندی داستان 409 روز پیش 216
در پودیوم اول این مساله بررسی می‌شود که فوتبال چه ویژگی‌هایی دارد و چرا فوتبال اینقدر جذاب است؟
چطور شد که فوتبال از یک بازی عجیب و غریب دانشگاهی در بریتانیا به پدیده‌ای تبدیل شد که قلب میلیون‌ها نفر را در سرتاسر دنیا تسخیر کرد؟