پنج: یونان باستان (بخش اول)

تاریخ

ارسال شده توسط علیرضا بنی‌جانی در دسته بندی تاریخ 615 روز پیش 3944

یونان تنها سرزمین فلسفه و اسطوره نیست؛ گذشته‌ای دارد به وزن تاریخ جهان. این اولین بخش از داستان یونان باستان است.

 

منابع:

وب‌سایت کرش کورس؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ: اینجا، اینجا و اینجا؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ تاریخ تمدن اثر ویل دورانت؛ آتن در دوران پریکلس و دموکراسی مدرن؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.

 

برای مطالعه بیشتر:

- The Iliad/The Odyssey (Goodreads)

- The Histories by Herodotus (Goodreads)

- On Sparta (Goodreads)

- The Peloponnesian War (Goodreads)

- Greece: A Short History of a Long Story, 7,000 Bce to the Present (Goodreads)

 

موسیقی‌ها:

آلبوم The Greek Instrumental Music – Greatest Hits No. 2

 

لینک پادکست‌های معرفی‌شده:

پادکست لوگوس

پادکست بوم

پادکست ساگا

 

کانال پاراگراف در تلگرام

پاراگراف در ناملیک

توئیتر پاراگراف