پنج سوالی که پیش از استخدام اولین کارمند خود باید به آن ها پاسخ دهید

کسب و کار

ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی کسب و کار 1449 روز پیش 504
فرض کنیم شما کارآفرینی هستید که به تازگی کسب و کار خود را از صفر شروع کرده اید و اکنون به همراه تیم مؤسس حس می کنید باید عضو جدیدی به جمع خود اضافه کنید. استخدام اولین کارمند همیشه از استخدام بیستمین آنها پیچیدگی بیشتری دارد. انجام دادن این کار به شکلی صحیح در مراحل اولیه ی کار و پیش از آنکه فرهنگ شرکت شما به خوبی جا بیفتد، اهمیتی حیاتی دارد. در این کار چه موفق عمل کنید و چه با شکست روبرو شوید، تجربه ای قابل توجه برای خود و هر کس دیگری که پایش در میان است خواهید ساخت. درس گرفتن از این تجربه در نهایت به موفقیت شما در این مسیر خواهد انجامید.