پنج توصیه رئیس منابع انسانی گوگل برای ترفیع گرفتن

کسب و کار

ارسال شده توسط غزاله عفاف در دسته بندی کسب و کار 1574 روز پیش 555

پیشرفت در زندگی شغلی هیچ الگوریتم یا چک لیستی ندارد. اما در صنایع و شرکت های مختلف، نکات ساده ای وجود دارد که می توانید برای رسیدن به موفقیت از آنها استفاده کنید. چهار نمونه از توصیه های لازلو باک، رئیس منابع انسانی گوگل در این زمینه را می توانید در ادامه بشنوید..