پناه به اروپا از راه ایران

جامعه

ارسال شده توسط علی ضیایی در دسته بندی جامعه 1708 روز پیش 591
بحران پناهجویان سوری و حرکت گسترده آنها به سمت کشورهای اروپایی جهان را بطور جدی با این معضل روبرو کرد. برخورد دولت‌های مختلف با پناهجویان بطور جدی زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی قرار گرفت و باعث شد برخی کشورها استثنائاً در قوانین مربوط به پناهجویان تجدید نظر کنند. کشور ما هم اما با این پدیده غریبه نیست. پناهجویان افغان سالها از مسیر ایران برای رسید به ترکیه و سپس حرکت به سمت کشورهای اروپایی استفاده کرده‌اند. در این مطلب روایت پناهجویان افغان را می‌شنوید از مسیری که از ایران شروع می‌شود و به کشورهای اروپایی می‌رسد