ارسال شده توسط بابک فخریلو در دسته بندی داستان 240 روز پیش 273
اولین داستانم از اولین ماه هایم در سفر به غربت

اگر خیلی دل تنگ وطن هستید، شاید شنیدن این پادکست مناسب حال شما نباشد.

تنظیم و آهنگسازی: فواد سمیعی