ارسال شده توسط محمد صادق علیخانی در دسته بندی تکنولوژی 1569 روز پیش 457

داده‌های بزرگ یا بیگ دیتا امروزه یکی از مهمترین و ارزشمندترین کالاهای سرمایه‌داری است. هر روز به شرکت‌ها و سرویس‌هایی که در واقع از راه تحلیل و جمع‌آوری داده‌های بزرگ درآمد کسب می‌کنند افزوده می‌شود. داده‌های بزرگ در حال حاضر جهت پیش‌بینی رفتار انسان‌ها جهت سودآوری بیشتر و کنترل سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما آیا این تنها پتانسیل این داده‌هاست؟ چه می‌شود اگر آن را به نفع جامعه به کار بیاندازیم؟ این مطلب سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد.