پاسخ ماندگار به سه سوال اول هر معاشرت

سبک زندگی

ارسال شده توسط علیرضا رحیم‌زاده در دسته بندی سبک زندگی 1736 روز پیش 1048

می گویند مغز انسان نخستین، برای معاشرت، کار و تماس با ۱۵۰ نفر تنظیم شده است ولی این روزها هر کدام مان چندین برابر این رقم آدم می شناسیم و در باره شان کنجکاو هستیم. به همین دلیل، در فرصت آشنای و ملاقات اول، شاید بد نباشد تصور ماندگاری از خودمان ایجاد کنیم. در اغلب مواقع، با هر فرد یا جمع تازه ای روبرو شوید می دانید که با ۳ سئوال اساسی مواجه خواهید بود. اسم تان چیست؟ چکاره اید و اهل کجا هستید؟ اتفاقی که چون مدام در طول زندگی به وقوع می پیوندد خیلی آسان و بی حوصله آنها را جواب می دهید. اجازه دهید تکنیک های ساده ای را دستچین کنیم که اجازه می دهد ضمن پاسخ به سئوالات همیشگی، حس اولیه و ماندگاری از خود به جا بگذارید.