پادکست نیوزیک: قسمت شصتم

هنر

ارسال شده توسط گروه نیوش در دسته بندی هنر 485 روز پیش 839
قسمت #شصتم #پادکست #نیوزیک از گروه نیوش
این پایان نبود
موسیقی، سیاسی ترین هنر امروز ایران 

آرش و سروش قهرمانلو و کیکاووس مختاری در آخرین قسمت نیوزیک و صحبتهای مربوط به آن