پادکست شماره 104: معرفی چند روش ایده‌پردازی

کسب و کار

ایده‌پردازی یکی از اولین و مهمترین مراحل نه تنها یک کمپین که هر فعالیت تبلیغاتی است. در یک آژانس تبلیغاتی برای انجام هرگونه پروژه تبلیغاتی فارغ از نوع محتوایی که می‌خواهیم تولید کنیم به ایده‌پردازی نیاز است. برای ایده‌پردازی روش‌های محک خورده و جواب داده‌ی متعددی وجود دارد که در این اپیزود به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.