پادکست شماره 103: ارزیابی مدل کسب‌وکار

کسب و کار

همان طور که برای اطمینان از سلامتتان نیاز دارید که به صورت منظم به پزشک مراجعه کنید، به همان میزان لازم است که مدل کسب و کار خود را به طور منظم تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که مدل‌ کسب و کارتان همچنان با نیروهای بازار هم‌راستا ست. ارزیابی مدل کسب و کار روشی مطمئن برای پیش بینی این است که کسب و کارتان در آینده تا چه اندازه خوب عمل خواهد کرد.