پادکست شماره 102: نقش روابط عمومی در برندسازی

کسب و کار

امروزه دوره‌ی بازارهای انحصاری به سر آمده و اکنون بازاریابی رقابتی جایگزین بازارهای انحصاری شده است. امروزه در بازارها، مردم‌سالاری مصرف‌کننده حاکم است و مصرف‌کنندگان انتخاب‌های متعددی دارند. در این بازار، مشتری بیش از تولیدکننده اهمیت دارد. اوست که انتخاب می‌کند کدام کالا و خدمات را از چه کسی بخرد.کافی‌ست مشتری کالایی را انتخاب نکند. آنگاه چرخه تولید با تمام دستگاه‌ها و نیروهای انسانی آن از گردونه خارج می‌شوند.

اینجاست که روابط عمومی به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار نمایان می‌شود.