پادکست ششم رادیو کتاب؛ تاکسی نوشت‌ها

داستان

ارسال شده توسط مجله داناوری در دسته بندی داستان 1694 روز پیش 280
داستان هایی که در این کتاب آمده ملغمه ای از واقعیت و رویا است و برخی بیانگر مشکلات ایرانیان مهاجر در آلمان و برخی به مسایل دیگر می پردازند. در این کتاب نویسنده برشی از ظاهر مسافر یا حرف های او به خواننده می دهد تا خواننده بتواند با دانستن همان برش به درون شخصیت های داستان نقب بزند.