پادکست رادیو بادیو: برنامه سی و دوم؛ بخش سوم

تکنولوژی

ارسال شده توسط پایگاه خبری برسام در دسته بندی تکنولوژی 510 روز پیش 209
بخش سوم از مصاحبه و گزارش رادیو بادیو در قسمت 32 به مصاحبه با شتابدهنده ها و داوران مسابقه الکام‌استارز پرداخته شده است تا از دید دیگری از نمایشگاه و بخش الکام‌استارز مورد بررسی قرار بگیرد این آخرین بخش از ویژه برنامه در مورد #الکامپ 95 بود امیدواریم با پشتیبانی رادیو بادیو و برسام از این نمایشگاه در جریان نمایشگاه قرار گرفته و با استارتاپ های مطرح شرکت کننده هم آشنا شوید.