پادکست داستان هزارتو، گفتگو و داستان خوانی با بهرنگ رجبی

داستان

ارسال شده توسط معین فرخی در دسته بندی داستان 1182 روز پیش 1348
این هفته در هزارتو، بهرنگ رجبی که در اولین قسمت هزارتو داستان تلألؤ از ترومن کاپوتی ار خوانده بود داستانِ دیگری از وودی آلن می‌خواند، درباره‌ی وودی آلنِ نویسنده و فرقش با وودی آلن فیلم‌ساز حرف می‌زنیم، و بهرنگ از این می‌گوید که چطور مترجم‌ها همه‌ی نویسنده‌ها را تبدیل به مادربزرگی قصه‌گو می‌کند.