پادکست بادکوبه شماره 112: معرفی کتاب

کسب و کار

امروز در این قسمت از پادکست بادکوبه به معرفی سه کتاب می‌پردازیم. ما برای گردآوری این قسمت از پادکست به سراغ سایت زومیت، سایت انتشارات سیته و انتشارات اطراف رفته‌ایم.
کتاب‌های اعتراف‌های یک تبلیغاتچی، گاو بنفش و بهترین قصه‌گو برنده است