ویژگی‌های یک رهبر توانمند (قسمت دوم)

کسب و کار

همانطور که در قسمت اول این موضوع گفتیم ممکن است در زندگی با افراد زیادی روبه‌رو شوید که فکر می‌کنند توانایی و مهارت رهبر شدن را دارند اما معدود افرادی را می‌بینید که واقعاً از آن مهارت‌ها بهره‌مند باشند. و گفتیم که رهبری قابل یادگیری است اما خیلی از ما آن را دست کم گرفته و فکر می‌کنیم که با خصوصیات و مهارت‌های مدیریت و رهبری زاده شده‌ایم و از اینرو این مرحله‌ی مهم پیشرفت نادیده انگاشته می‌شود.

بعد از آن به سراغ این موضوع رفتیم که چه خصوصیاتی این افراد را از بقیه جدا می‌کند و چگونه می‌توانیم این ویژگی‌ها و خصوصیات را در خود ایجاد کنیم؟

با هم باقی ویژگی‌ها رو مرور می‌کنیم.